Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków

 

 Prezes Waldemar Tokarski

Wiceprezes Michał Sokołowski

Wiceprezes Grzegorz Bartkowski

 

Funkcje Członków Zarządu:

  • Prezes Zarządu Tokarski Waldemar- sprawy organizacji i funkcjonowania Stowarzyszenia zgodnie z doświadczeniem merytorycznym i zarządczym, Główny Technolog Osuszania Stowarzyszenia do spraw tworzenia oraz procedowanie technologii i procedur osuszania, propagowanie idei i misji branży osuszania oraz ustalanie strategii rozwoju branży również w relacjach z właściwymi organami Państwowymi i Środowiskiem Naukowym, relacje z otoczeniem zewnętrznym i nawiązywanie współpracy, reprezentacja w Biurze Polskie Stowarzyszenie Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków, kwestie prawne i ustalenia z Biurem Prawnym Stowarzyszenia, organizacja szkoleń, certyfikacja Członków Stowarzyszenia wspólnie z Członkami Nadzwyczajnymi Stowarzyszenia to jest Politechnikami i Producentami.
  • Członek Zarządu Sokołowski Michał- sprawy organizacji i funkcjonowania Stowarzyszenia zgodnie z doświadczeniem Menadżerskim w korporacjach, relacje z otoczeniem zewnętrznym i nawiązywanie współpracy, Public Relations, propagowanie idei i misji branży osuszania oraz ustalanie strategii rozwoju branży również w relacjach z właściwymi organami Państwowymi i Środowiskiem Naukowym, Compliance Officer- wdrażanie zasad Kodeksu Etyki wewnątrz Stowarzyszenia i przy współpracy z otoczeniem zewnętrznym organizacji, bezpieczeństwo i kwestie prawne, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, wsparcie wdrażania technologii i procedur osuszania, organizacja szkoleń, certyfikacja Członków Stowarzyszenia wspólnie z Członkami Nadzwyczajnymi Stowarzyszenia to jest Politechnikami i Producentami
  • Członek Zarządu Bartkowski Grzegorz- Menadżerskie i merytoryczne zarządzanie Stowarzyszeniem zgodnie z doświadczeniem na stanowisku Dyrektora i Prezesa w korporacjach, tworzeniem procedur Stowarzyszenia, analiza merytoryczna i prawna dokumentacji, nadzór nad dokumentacją i tworzeniem pism oraz opracowań sprawozdawczych, sprawy organizacji i funkcjonowania Stowarzyszenia, relacje z otoczeniem zewnętrznym i nawiązywanie współpracy, Public Relations, propagowanie idei i misji branży osuszania oraz ustalanie strategii rozwoju branży również w relacjach z właściwymi organami Państwowymi i Środowiskiem Naukowym, wsparcie wdrażania technologii i procedur osuszania, organizacja szkoleń, certyfikacja Członków Stowarzyszenia wspólnie z Członkami Nadzwyczajnymi Stowarzyszenia to jest Politechnikami i Producentami.

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA Z PRACY STOWARZYSZENIA

Michał Sokołowski
Z przyjemnością informujemy, że Członkami Wspierającymi Polskiego Stowarzyszenia Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków z ramienia koncernu DANTHERM GROUP jest Pani Katarzyna Cellary-Zinko oraz Pan Marcin Hetman.
Michał Sokołowski
Polskie Stowarzyszenie Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków z przyjemnością informuje, że jest Patronem strategicznym wielkiej Konferencji Firm Osuszających. Konferencja odbędzie się w Łodzi, w dniach 14-15 marca 2024 roku.