Pouczenie RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuje, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

POLSKIE STOWARZYSZENIE TECHNOLOGÓW OSUSZANIA I PRZECIWDZIAŁANIA KOROZJI BUDYNKÓW

ul. Białych Róż 10, 91-179 Łódź

NIP 947-20-10-594

REGON 525351575

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi relacji biznesowych i partnerskich, analizy ankiet, podpisywania umów, obecności na szkoleniach i nie będą udostępniane innym podmiotom. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem kontynuacji współpracy, zawierania umów, analizy wypełnionych ankiet. W przypadku ich nie podania kontynuacja współpracy nie będzie możliwa.

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA Z PRACY STOWARZYSZENIA

Michał Sokołowski
Z przyjemnością informujemy, że Członkami Wspierającymi Polskiego Stowarzyszenia Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków z ramienia koncernu DANTHERM GROUP jest Pani Katarzyna Cellary-Zinko oraz Pan Marcin Hetman.
Michał Sokołowski
Polskie Stowarzyszenie Technologów Osuszania i Przeciwdziałania Korozji Budynków z przyjemnością informuje, że jest Patronem strategicznym wielkiej Konferencji Firm Osuszających. Konferencja odbędzie się w Łodzi, w dniach 14-15 marca 2024 roku.